Trees Dewever werkte 30 jaar in de podiumkunsten, maar hield zich daarnaast vanuit een levendige interesse in mens en welzijn steeds intensiever bezig met meditatie, lichaamstherapie en gezondheid. Ze begon in dit kader opleidingen te volgen, en vijftien jaar geleden maakte ze er tenslotte haar beroep van. Sinds 2004 woont en werkt ze in het begijnhof van Brugge.

Hoewel Trees zich aanvankelijk vooral bijschoolde in de oosterse levenskunst, ligt het bijzondere in haar manier van werken aan het feit dat ze gaandeweg in haar praktijk een combinatie van westerse en oosterse inzichten is gaan hanteren. 

Trees: “De oosterse manier van omgaan met het lichaam en met de geest sprak mij wel aan. Ik was zelf nogal mentaal en rationeel ingesteld en vond het heel fascinerend en boeiend hoe de oosterse meesters met de energie van het lichaam werkten. Energie is iets wat wij hier in het westen niet goed kennen, terwijl dat voor oosterse meesters heel gewoon is.”

Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds | Trees Dewever

Maar ook de westerse kennis over de menselijke psychologie vindt Trees zeer waardevol. Uiteindelijk vond ze in ‘Zijnsoriëntatie’ de ideale combinatie. Ze werd hier recent ook leraar in. 

Trees: “12 jaar geleden ben ik in Utrecht gestart aan de school voor Zijnsoriëntatie, opgericht door Hans Knibbe, van oorsprong klinisch psycholoog maar met een grote interesse in boeddhisme. Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel levenskunst-pad met zoals de naam zegt een oriëntatie op ‘Zijn’, wat een ander woord is voor openheid, vrijheid, verlichting zelfs. Maar het wijst naar jezelf, jezelf in een ruimere betekenis. 

Ik vind Zijnsoriëntatie heel mooi en compleet omdat het een vervlechting is van zowel de oosterse boeddhistische kennis van de werking en de aard van de geest, als de westerse psychotherapie.

Terwijl het eeuwenoude boeddhisme diep de non-duale aard van de geest heeft onderzocht, heeft de westerse psychologie veel kennis verzameld over hechtproblematieken, conditioneringen en neuroses. De combinatie van die twee is heel waardevol, maar vind je niet zo gauw. Ofwel wordt je pure psychologie aangereikt, ofwel de meer esoterische spiritualiteit.

Zijnsoriëntatie werkt  op alle niveaus van een mens: op het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele vlak. Wij zijn stromende, energetische, complexe wezens. Alles heeft te maken met alles. Dat vind ik boeiend om mee aan de slag te gaan. Ik heb aandacht voor zowel de fysieke als psychologische beschadigingen die een mens heeft opgelopen, maar ga er altijd van uit dat hij al vrij, al compleet, al goed is. Via onder andere meditatie breng ik hen in contact met de grondlaag van hun geest en hun diepste aard die grenzeloos, onbezorgd en liefdevol is.”

Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds | Trees Dewever

Om dat doel te bereiken geeft Trees persoonlijke begeleiding, maar ook workshops en trainingen in kleine groep.

Trees: “Eén van mijn workshops heet ‘Open in relatie zijn’. Ik begin die workshop altijd met meditatie in beweging waarbij we ruimte, ontspanning en vrijheid leren ervaren in ons lichaam. Daarna gaan we verder met zittende meditatie, waarbij we de bewegingen in onze geest onderzoeken. Vervolgens is er een open gesprek met elkaar over wat speelt in ons leven. Het is goed en kan veel verlichting geven om je worstelingen en verkrampingen  eens te kunnen delen met anderen. Dus daar oefenen we mee, en we bekijken het uiteraard ook in een ruimer spiritueel perspectief.”

“Spiritualiteit heeft voor mij te maken met een gewaarwording van inherent in verbinding zijn met alles, met iedereen. Dat is wat ik mensen probeer aan te reiken. Vele kwalen van de maatschappij, bijvoorbeeld het hoge zelfmoordcijfer hier in West-Vlaanderen, hebben volgens mij deels te maken met een gevoel van afgescheidenheid. Een grote eenzaamheid die veel mensen ervaren, een opgesloten zijn in zichzelf.

Maar we zijn verbonden, we zijn niet afgescheiden. Je bent verbonden met de aarde, met de hemel, we zijn afhankelijk van het licht, van de zon, de maan en van de sterren, van de aarde die ons voedt, van de liefde van mensen. Als mensen daar weer voeling mee krijgen, dan denk ik dat dat uiteindelijk tot een vriendelijker sociaal klimaat leidt.” 

Interessant is dat het in Zijnsoriëntatie als de plicht van elke mens beschouwd wordt om gelukkig te zijn. 

Trees: “We moeten inderdaad trachten om gelukkig te worden, gelukkig te zijn. Als we gefrustreerd en boos rondlopen dan heeft dat zijn invloed op de maatschappij. Dan ‘besmet’ je eigenlijk je naasten, je werkomgeving, je gezin. Dat werkt door. We hebben dus elk de verantwoordelijkheid om een basale vriendelijkheid te oefenen, naar onszelf en naar onze medemensen. Dat is wat de wereld nodig heeft. 

‘Gelukkig zijn’ zie ik daarbij overigens niet zozeer als een bepaalde toestand die samenhangt met omstandigheden, maar meer als een soort basale ondertoon van welbevinden, sereniteit en tevredenheid. Een grondlaag van vrijheid en gemak, een non-problematische basis waar alles welkom is, ook alle gebrokenheid, pijn en verdriet die er in ieders leven is. Mijn werk is er niet op gericht om alle pijn en ongemak te bannen uit ons leven. Pijn hoort bij het leven. Maar de houding die je aanneemt naar die pijn en naar dat ongemak – dat kunnen we oefenen.”

Ook de schoonheid en stilte van het begijnhof spelen hun rol in het werk van Trees.

Trees: “Ik ben in 2002 voor het eerst binnengestapt in het begijnhof van Brugge. En ik was perplex. Er gebeurde iets met mij. De schoonheid van deze plek raakte mij erg diep en doet dat nu nog steeds. Schoonheid is belangrijk voor mij, en ik denk ook voor heel veel andere mensen. Je ziet hier vaak mensen rondlopen met een glimlach, met een zachte blik. Het is alsof de omgeving hier mensen zachter maakt. Ik denk dat dat is wat schoonheid en stilte doet met mensen: ze zachter maken. Ik denk dat dit een mooie kwaliteit is in onze harde wereld.” 

Trees vindt het een goede zaak dat die stilte via de borden aan de ingang ook gevraagd wordt van de bezoekers.

Trees: “Ik vind het wel goed dat die stilteplek ook echt een stilteplek mag zijn. Dat dat gerespecteerd wordt. Dat mensen daarmee oefenen. Ik denk dat stilte je blik opent, dat je meer dingen ziet, dat je sensibeler wordt voor de schoonheid, de harmonie. De stilte is ook echt een factor die speelt in mijn praktijk. Vroeger, toen ik nog in Brussel woonde en werkte, gebruikte ik wel eens achtergrondmuziek in mijn werk om de ruis van de stad op de achtergrond te houden. Maar toen ik hier in Brugge kwam, klopte die achtergrondmuziek niet meer. Toen ik die uitzette hoorde ik die prachtige stilte die zo zeldzaam geworden is. Dat wou ik echt gebruiken in mijn werk. Het valt ook iedereen op die hier komt.” 

“Stilte geeft ruimte. Zowel stilte als ruimte zijn zaken waar ik veel mee werk. We hebben intervallen nodig, ruimtes nodig om dingen van onszelf te kunnen ontvouwen. Om, zoals ik ze noem, onze ‘zijnskwaliteiten’ ten volle te voelen, te ervaren. Dat kan schoonheid zijn, blijheid, vreugde, goedheid – basale goedheid. Als we nooit ruimte of stilte toelaten in ons leven en almaar hectisch doorlopen, dan komen we nooit in contact met die zijnskwaliteiten. Het is jammer als je dat mist. Ik vind het daarom bijna noodzakelijk om jezelf, net zoals met water en voedsel, af en toe een shot stilte en ruimte te geven om een wezenlijk deel van jezelf te laten bloeien, voelen, ervaren. De  grondlaag van wie je bent, de liefdevolle dimensie die de grondlaag is van ons wezen, van al wat is. Mensen die hier komen, zeggen vaak dat ze echt eens willen stilvallen. Ze hebben stilte en ruimte nodig om eens te kijken wat er werkelijk speelt, ook al is dat soms wat akelig. Niet iedereen wil of durft dit aan te gaan. Stilte is niet altijd aangenaam voor mensen. Het kan ook heel confronterend zijn. Wat doet stilte met jou? Waarom is het aangenaam of onaangenaam? Wat mis je in die stilte? Waar haak je aan vast, waar hecht je aan? Waar vul je je leven mee op zodat het niet stil hoeft te zijn?”

Denkt Trees dat naar de toekomst toe spiritualiteit in de brede zin een zinvolle invulling van begijnhoven kan zijn?

Trees: “Ik denk wel dat een nieuwe vorm van spiritualiteit iets is waar we echt weer nood aan hebben. Ik vind het heel boeiend om hier op mijn manier naar op zoek te gaan en vind het heel mooi om dit op deze plaats te kunnen doen en ergens een vervolg te maken aan de eeuwenoude mystiek en spiritualiteit van de plek, maar dan aangepast aan onze hectische wereld die er uiteraard helemaal anders uitziet dan de wereld van de begijnen vroeger.”

“Dus ja, begijnhoven zouden een prachtige plek zijn om een hedendaagse vorm van spiritualiteit in leven te houden of levendig te maken. Hier in Brugge voel je de spiritualiteit nog doordat de zusters er nog zijn en vier of vijf keer per dag gaan bidden in de kerk, maar de meeste begijnhoven zijn gewone woonerven geworden. Daar is niets op tegen, maar eigenlijk vind ik het wel een beetje jammer dat die mystieke traditie niet voortleeft en ontwikkeld wordt in aangepaste en moderne vormen van levenskunst, van spiritualiteit, of, om het een beetje aardser uit te drukken, van mentale hygiëne. Waarom niet? Het zou fantastisch zijn en ik wil er ook graag voor pleiten om dat aspect een plek te geven in de begijnhoven. Zo leg je weer een link met de geschiedenis. We hebben geen actief kerkleven meer. Maar iedereen is toch op zoek naar spiritualiteit, naar verbinding, naar de grote ‘rust’. Als begijnhoven een plek kunnen zijn waar dat kan beoefend worden, zou dat fantastisch zijn. Stilte weekt los, geeft inzicht en heelt…”