Begijnhof van Tongeren | Begijnhoven - Eeuwenoud, Eigentijds

OVER HET PROJECT

Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ brengt de hedendaagse cultuur rond de begijnhoven in woord en beeld onder de aandacht. Tekenaar Stefaan Kerkhof bezocht samen met Maria Lammerant 40 begijnhoven en maakte er tekeningen van. Zijn zoon Alexander trok in zijn voetspoor met camera in de hand en onderzocht de maatschappelijke tendensen op de begijnhoven. Kunsthistorica, theologe en vertelster Mieke Felix belicht vanuit haar expertise de belangrijkste periodes in de geschiedenis van de begijnenbeweging.

Het resultaat is een boek en een tentoonstelling over uniek erfgoed in de Lage Landen dat aan actuele thema’s raakt. Met tekeningen, historische benaderingen, bijzondere verhalen, 360° fotomateriaal en getuigenissen van onder meer Daniël Alliet, Hans Op de Beeck en Sigiswald Kuijken, en een voorwoord van Marc Vervenne.

De tentoonstelling kadert in de viering van twintig jaar erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed.

Begijnhof Kortrijk

UNESCO WERELDERFGOED

Twintig jaar geleden schreef Unesco dertien van de Vlaamse begijnhoven in op de lijst van het ‘Werelderfgoed’ omwille hun specifieke kwaliteiten. Het gaat om de begijnhoven van Brugge, Dendermonde, Diest, Gent (O.L. Vrouw ter Hoyen), Hoogstraten, Kortrijk, Leuven (Groot Begijnhof), Lier, Mechelen (Groot Begijnhof), Sint-Amandsberg, Sint-Truiden,Tongeren en Turnhout. De criteria voor hun erkenning luiden als volgt:

Criterium II: De Vlaamse begijnhoven vertonen uitstekende fysieke kenmerken van stedelijke en landelijke planning en een combinatie van religieuze en traditionele architecturale stijlen eigen aan de Vlaamse culturele regio.

Criterium III: De begijnhoven getuigen op uitzonderlijke wijze van de culturele traditie van onafhankelijke religieuze vrouwen in Noordwest-Europa in de middeleeuwen.

Criterium IV: De begijnhoven vormen een voortreffelijk voorbeeld van een architecturaal geheel dat geassocieerd is met een religieuze beweging die kenmerkend is voor de Middeleeuwen en die zowel wereldlijke als religieuze waarden met elkaar verbindt.

Bron: WHC Nomination Documentation, N°855.